Inscripcions

ATENCIÓ! (actualització Dijous 1 de Desembre)
Les inscripcions per dissabte estan plenes!

Diumenge és obert a tothom i no cal inscriure’s, així que ens veiem diumenge!

______

Per qüestions d’aforament la inscripció és totalment necessària.

Per a fer-ho sisplau ompliu aquest formulari

També estem procurant que cap dels 3 eixos estigui sobre-representat, busquem un equilibri entenent que aquests eixos que plantejem no son categoríes estanques i que les persones som interseccionals en nosaltres mateixes.

.

ATENCIÓN! (actualización Jueves 1 Diciembre)

Las inscripciones para el sábado están llenas!

El domingo es abierto para todo el mundo y no hace falta inscribirse, ¡así que nos vemos el domingo!

____
Por cuestiones de aforo la inscripción es totalmente necesaria.

Para hacerla porfavor rellenad este formulario

También estamos intentando que ninguno de los 3 ejes esté sobrerepresentado, buscamos un equilibrio entendiendo que los ejes que planteamos no son categorias estancas y que las personas somos interseccionales en nosotras mismas.

Anuncios