Què és?

Nusos és una necessitat. És un projecte que ve de lluny, un salt al buit. Un somni.

Nusos és una posada en comú, una trobada entre diferents perifèries que confluim a la ciutat de Barcelona (i voltants) perquè no podem seguir tirant-nos pedres unes a sobre de les altres.

Entenem com a perifèries totes aquelles persones que per uns motius o altres s’escapen a la norma, al concepte de “neutre” de la societat catalana actual (blanca, europea, heterosexual, patriarcal, cisgènere, soposadament laica, amb unes capacitats determinades…).

Tot i que dintre d’aquest concepte de perifèries podriem concebre moltes especificitats diferents, en aquesta edició de nusos volem treballar amb persones i col·lectius que estiguin atravessades per tres eixos principals:
– Els feminismes
– La diversitat d’orientacions sexuals, expresions i identitats de gènere
– La lluita antiracista i/o contra la islamofòbia

Nusos sorgeix i és una adaptació del projecte de les Universitats Populars dels Moviments Socials (UPMS) impulsat des del CES, Centre d’Estudis Socials de la Universitat de Coimbra. Les UPMS tenen un llarg recorregut en diferents indrets d’arreu, però és la primera vegada que es duu a terme a Barcelona.

El cap de setmana tindrà tres potes diferents i totes ens semblen igual de necessàries:

1. Procés facilitat de diàleg en petits grups reduïts
(descriure)

2. Jornada de reflexió amb dues taules rodones.
(descriure)

3. Sociabilització, dinar i festa de tarda.
(descriure)

La informació detallada i amb els horaris la podreu trobar aquí.

.

Nusos es una necesidad. Es un proyecto que viene de lejos, un salto al vacío. Un sueño.

Nusos es una puesta en común, un encuentro entre diferentes periferias que confluimos en la ciudad de Barcelona (y alrededores) porque no podemos seguir tirándonos piedras unas sobre las otras.

Entenemos como periferias todas aquellas personas que por unos motivos o otros se escapan a la norma, al concepto de “neutro de la sociedad catalana actual (blanca, europea, heterosexual, patriarcal, cisgénero, supuestamente laica, con unas capacidades determinadas…).

Aunque dentro de este concepto de periferias podriamos concebir muchas especificidades diferentes, en esta edición de nusos queremos trabajar con personas y colectivos que esten atravesadas por tres ejes principales:
– Los feminismos
– La diversidad de orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género
– La lucha antiracista y/o contra la islamofobia

Nusos surge y es una adaptación del proyecto de las Universidades Populares de los Movimentos Sociales (UPMS) impulsado desde el CES, Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Las UPMS tienen un largo recorrido en diferentes partes del mundo, pero es la primera vez que se hace en Barcelona.

El fin de semana tendrá tres patas diferentes y todas nos parecen igual de necesárias:

1. Proceso facilitado de diálgo en pequeños grupos reducidos.

2. Jornada de reflexión con dos mesas redondas

3. Sociabilización, comida y fiesta de tarde.

La información detallada y con horarios la podréis encontrar aquí.

Anuncios